EZS - Elektrický zabezpečovací systém

Logo 2 subtitle shadows

Naše systémy sú odborne nainštalované a servisované. Technici sú tiež nápomocný pri riešení rôznych problémov.

Sme tu pre Vás už od roku 2001 a v našom portfóliu sa nachádzajú stovky spokojných zákazníkov. S nami ste Vy a Vaša rodina v bezpečí.

Systémy na sledovanie požiaru, dymu a oxidu uhoľnatého rozpoznajú týchto smrtiacich útočníkov a včas Vás upozornia.

Chcete byť chránený profesionálmy? Pripojíme Váš systém na súkromnú strážnu službu alebo na políciu. Vyberieme najlepšiu možnosť vo Vašom okolí.

Elektrické zabezpečovacie systémy a bezpečnostné systémy sú súborom technických a organizačních opatrení, ktoré stoja v ceste medzi chráneným záujmom a nebezpečím, ktorému má čeliť. Môže ísť o majetkové alebo iné hodnoty, ktoré chránime pred odcudzením, poškodením, zničením alebo iným zpôsobom narušenia.


bezpecnostny system schema zapojenia
Schéma zapojenia prvkou bezpečnostného systému


Prečo si vôbec zabezpečovací systém zaobstarať?

V súčasnej dobe sa zvyšuje nutnosť dôslednej ochrany hmotného majetku, ale tiež dôležitých dát. Preto sú elekrické zabezpečovacie systémy alarmy a bezpečnostné systémy bežným štandardom základnej infraštruktúry budov v podnikovej a štátnej sfére, ale tiež v bytových objektoch. Pri veľmi priaznivých cenách základných komponentov EZS sa vstupné náklady na inštaláciu týchto systémov stávajú výhodnou investíciou s rýchlou návratnosťou.


Rozsah objektu

Sme pripravení vytvoriť plne komplexné riešenie pre rozsiahle objekty s niekoľkými budovami. Zvyčajne nasadzujeme niekoľko typov senzorov, kde každému možno nastaviť typ vykonanej akcie pri detekcii narušiteľa. Možno využiť aj viac EZS ústrední (centrál) a určiť mieru ich spolupráce. Na druhú stranu vytvárame aj riešenia pre menšie objekty a domácnosti. Viac detailov o riešeniach návrhu nájdete nižšie v článku.


Ako prebieha projektovanie a analýza rizik objektu?

Po úvodnej schôdzke navštívime Váš objekt. Zistíme kritické a potencionálne nebezpečné miesta a podľa zadania navrhneme štruktúru potrebného zabezpečenia na mieru pre Váš objekt. Často sa stáva, že objavíme slabiny aj tam, kde to zadávateľ nečakal - aj preto je analýza rizík nevyhnutnou súčasťou. Zadanie prípadne znovu konzultujeme a z týchto informácií potom vytvoríme finálnu projekciu bezpečnostného systému. Tú potom predložíme zadávaťeľovy.


Typy detektorou bezpečnostných systémou

Pre detekciu narušiteľov využívame niekoľko typov technologických riešení - detektorov, v dnešnej dobe už plne digitálnych. Využívame vyskúšané technologické novinky v obore od osvedčených výrobcov (Satel, Paradox, TEXECOM, Jablotron, DSC a ďalšie).

 • využitie CCTV systému (kamerový systém)
 • detektory pohybu a fotobunky
 • elektronické zámky a terminály (ACC, prístupové a docházkové systémy)
 • mechanické spínače
 • Panic kódy a tíesňové hlásiče
 • detektory dymu, požiaru a oxidu uhoľnatého (CO)

Jednotlivé typy detektorov majú v každom elektrickom zabezpečovacom systéme svoje špecifické využitie. Na každom kritickom mieste, kde je detektor potrebný, rozhodneme o najlepšej voľbe ako z pohľadu bezpečnosti, tak z pohľadu jednoduchosti použitia.

Poskytujeme teda najlepšie možné riešenie, ktoré používateľa obmedzuje čo najmenej, ale je zároveň bezpečné a z pohľadu zabezpečovacieho systému plne dostačujúce.


Rozmiestnenie a funkcie detektorou zabezpečovacieho systému

Detektory môžeme rozdeliť na dve skupiny podľa ich viditeľnosti. Viditeľné detektory spĺňajú mimo iného aj zastrašujúcu funkciu bezpečnostného systému - dávajú jasný signál "sem nechoď" tým, ktorí nemajú oprávnenie na vstup. Ich nevýhoda je jasná - narušiteľ o nich má povedomie. Naproti tomu skryté detektory sú využiteľné na detekciu narušiteľa, konkrétne v miestach, kde je už jasné, že sa jedná o narušiteľa (nie o používateľa). V takých miestach nie je ani žiadúce bezpečnostné prvky zviditeľňovať.

Správne rozmiestnenie detektorov je jednou z najdôležitejších vecí pre elektronický bezpečnostný systém. Pri analýze rizík objektu a vytváraní projektu zabezpečovacieho systému hľadáme strategické miesta, ktorých obsadenie správnym typom detektora poskytne najvyššie možné zabezpečenie. Je nutné myslieť aj na to, že u vonkajších detektorov môže spustiť alarm divá zver, alebo aj zblúdilý návštevník objaviteľ.


Sieť detektorou a ich izolácia od ostatních sieti v objekte

Každý detektor bezpečnostného systému je pripojený do svojej riadiacej jednotky. Tú môže tvoriť zberný modul (ktorý je napojený na ústredňu), alebo je detektor priamo zapojený do ústredne.

Siete detektorov tvorí uzavretý systém. Sú oddelené od ostatných sietí v objekte (internet, elektrina, ...), aby nemohlo dôjsť k odstaveniu bezpečnostného systému napríklad cieleným preťažením elektrických rozvodní. Komunikácia medzi detektormy a ústredňou potom prebieha cez kábel (analógový alebo digitálny), alebo bezdrôtovo cez Wi-Fi (433 MHz / 868 MHz). Zabezpečovací systém potom vždy vie, čo sa u jeho senzorov práve deje.


Ústredňa elektrického zabezpečovacieho systému

Akonáhle detektory zistia narušenie priestoru, okamžite o tom informujú svoju ústredňu, prípadne sami spustia výstrahu. Ak sú detektory spojené do buniek, môže každá takáto bunka obsahovať svoju ústredňu. Ústredňa (alebo jej správca), potom rozhodne o vykonaní akcie podľa ďalších dostupných informácií.

Ústredne sú napájané 230V, majú záložný AKU a distribuujú nízkovoltové napájanie pre ostatné prvky systému.


Detekcia narušiteľa a jeho lokalizácia

Pri detekcii narušiteľa možno v zabezpečovacom systéme jednoznačne určiť, ktoré čidlo spustilo výstrahu. V závislosti na type snímača potom správca (alebo samotný systém), určí primeranú reakciu. Môže sa jednať priamo o narušenie chráneného priestoru, alebo iba "hrozby" - prítomnosť potencionálneho narušiteľa detekciou pohybu, pokus o prelomenie elektronického zámku na dverách, ...


Typy výstrah (reakcie na detekciu)

Ústredňa (alebo samotné čidlá / detektory) reagujú na narušenie priestoru bezpečnostného systému zvolenou výstrahou. Bezpečnostný systém môže využívať aj PGM (programovateľné výstupy), možno teda zvoliť praktický čokoľvek. Reakcie môžeme rozdeliť do týchto kategórií:

 • svetelný alarm (rozsvietenie svetiel v areály, maják)
 • zvukový alarm
 • upozornenie cez počítač (vrátnik / správca prítomný v areále, internet)
 • upozornenie pomocou GSM (prezvonenie, SMS)
 • pripojenie na PCO (pult centralizovanej ochrany - bezpečnostná firma)
 • upozornenie polície (iba cez telefónnu linku)
 • ďalšie typy akcií - uzavretie vybraných dverí apod.

Pre každú formu upozornenia možno potom jednotlivo zvoliť jej správanie - časové oneskorenie / okamžité spustenie, a pod.

Pri pripojení na pult centralizovanej ochrany systém upozorní bezpečnostnú firmu , ktorá objekt stráži. To môže byť realizované platenou službou alebo mesačným paušálom.


Úrovne zabezpečenia objektu, rozdelenie do zón

Bezpečnostný systém je možné nakonfigurovať tak, aby mal odlišné reakcie na narušenie v odlišných zónach.


Spolupráca bezpečnostného systému so správcom

Zabezpečovacie systémy sú autonómne, ale zo skúseností vieme, že určitý stupeň ľudskej spolupráce je pre systém vhodný, obzvlášť ak ide o komplexnejšie riešenie. Typická spolupráca so správcom systému prebieha tak, že systém ako prvý upozorní správcu, a až vtedy, keď správca nereaguje, vykoná systém automatickú reakciu na daný typ narušenia bezpečnosti. Správanie je možné samozrejme akokoľvek nastaviť.


Ovládanie pomocou tabletu a smartphonu

Využitím mobilných zariadení možno systém ovládať prakticky odkiaľkoľvek, čo sa v poslednej dobe stáva štandardom pre ovládanie EZS a prehliadanie CCTV. Rozširuje sa využitie integrovaných GSM brán, ktoré lokalizujú pomocou SMS priamo miesto narušenia.


Odstávka elektrického prúdu a iné kritické situácie

Odstávka elektrického prúdu je pre zabezpečovací systém často kritická situácia - môže sa jednať o cielený útok. Preto je nutné, aby si systém s takou situáciou dokázal poradiť aj dlhší čas. Naše systémy sú plne autonómne, už z výroby majú predpripravené konektory na AKU. Ďalším riešením sú externé zdroje so záložnými akumulátormi, UPS a pod. Systém je tak vždy plne funkčný a autonómny.

Bezpečnostný systém komunikuje po vlastnej sieti. V prípade potreby systém dokáže na kritické situácie reagovať napríklad tak, že zvoleným zónam zvýši úroveň zabezpečenia. Ďalej je nutné počítať aj so situáciou, že kritické situácie rieši práve správca objektu a nemusí teda byť schopný reagovať na výstrahy monitoringu z centrály.


A prečo si vybrat práve nás?

Sme schopný vytvoriť naozaj komplexné riešenie elektronických zabezpečovacích systémov. Kvalitná príprava a podrobná analýza rizík sú u nás samozrejmosťou. Po montáži zabezpečený objekt uvedieme do pôvodného stavu. Alarmy a bezpečnostné systémy inštalujeme ako v našom sídle Zvolen tak aj na celom Slovensku. Vami vybraných pracovníkov zaškolíme pre používanie systému a sme kedykoľvek dostupný pre riešenie prípadných problémov pri užívaní systému.

Spoľahlivé zariadenia

partnerstva
Naša firma má vybudované silné partnerstvá s najdôveryhodnejšími výrobcami bezpečnostnej techniky.

Moderné systémy

moderne systemy
Ponúkame moderné riešenia ktoré pomôžu udržať váš domov a rodinu v bezpečí

Profesionálny prístup

header professional installation
Naša firma ponúka profesionálne inštalácie na kľúč. To všetko za bezkonkurenčnú cenu so zárukou najvyššej kvality.

Rýchly kontaktný formulár

Untitled 1

Z referencií vyberáme ...

OSIVO Pstruša a.s
Wittmann Holding OD a pasáž Zvolen
AREA OD Zvolen
Základná škola Senohrad 
Tenisová hala Detva 
Yusen logistic Nitra
VšZP Zvolen
ZOS Zvolen
 security packages image

... a ďalšie stovky objektov